Site menu:
ค้นหาใน google.com

 

Site menu:


Links:

ส่งเมล์ถึง Webmaster


News Update

 

         27/1/2011 : ปูนซิเมนต์เปิดตัวเม็ดพลาสติกทนแรงดันสูง

ปูนซิเมนต์เปิดตัวเม็ดพลาสติกทนแรงดันสูง

นักวิจัยในเครือซิเมนต์ไทย พัฒนาเม็ดพลาสติกทนแรงดันสูง สำหรับผลิตท่อส่งน้ำและก๊าซธรรมชาติได้ในระดับอุตสาหกรรม เป็นรายแรกในไทย

     นักวิจัยในเครือซิเมนต์ไทย พัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ทำเม็ดพลาสติกทนแรงดันสูงพีอี 100 สำหรับผลิตท่อส่งน้ำและก๊าซธรรมชาติได้ในระดับอุตสาหกรรม ไม่ผุกร่อน ประหยัดงบซ่อมบำรุง ไม่เกิดสนิมทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค หวังทดแทนเม็ดพลาสติกนำเข้าที่ต้นทุนขยับสูงตามราคาน้ำมันโลก  


     นายอรรถวุฒิ คุ้มครอง ผู้จัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีซีซี ค้าเคมีภัณฑ์ จำกัด ธุรกิจในเครือซิเมนต์ไทย เปิดเผยว่า ทีมงานประสบความสำเร็จจากการพัฒนาเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน (พีอี) 100 ทั้งในส่วนของสูตรเคมีและเทคโนโลยีผลิต โดยประยุกต์การสร้างองค์ความรู้ใหม่ จากการใช้ Product Transition จากสินค้าเกรดหนึ่ง (พีอี 80) ไปอีกเกรดหนึ่ง (พีอี 100) และถือเป็นผู้ผลิตรายแรกที่คิดค้นและผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรม


     เม็ดพลาสติกพีอี 100 เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมผลิตท่อรับแรงดัน ได้แก่ ท่อน้ำแรงดันสูงของระบบชลประทานหรือการประปา ท่อก๊าซธรรมชาติรวมถึงท่อร้อยสายไฟและท่อน้ำทิ้ง ปัจจุบันวัสดุที่ใช้ผลิตท่อลักษณะนี้จะเป็นเหล็ก ซีเมนต์ พลาสติกพีวีซี แต่ก็มีบ้างไม่มากที่ทำจากพลาสติกพีอี ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษกว่าวัสดุอย่างอื่น

     โดยท่อพีอี 100 มีความยืดหยุ่นสูงจึงลดรอยต่อของท่อ ไม่แตกร้าวง่าย ไม่เกิดการผุกร่อนจึงรั่วยาก ไม่เกิดสนิมทำให้ปลอดภัยต่อการบริโภค ทนทานต่อสารเคมีและจุลินทรีย์กัดกร่อนได้ในระดับหนึ่ง เมื่อนำไปใช้งานแล้วจึงประหยัดงบประมาณซ่อมบำรุง ลดต้นทุนในการติดตั้ง มีอายุใช้งานยาวนานถึง 100 ปี

    ก่อนที่จะมีพีอี 100 ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกผลิตท่อ นิยมใช้พีอี 80 ต่อมามีการพัฒนาเม็ดพลาสติกพีอี 100 ซึ่งอัตราการเติบโตเร็วหรือประมาณ 10% ต่อปี ขณะที่ตลาดพีอี 80 อยู่ในระดับที่อิ่มตัวแล้ว

    "ในประเทศไทยแม้ว่าจะมีการผลิตพีอี 80 แพร่หลาย และเอกชนบางแห่งค้นพบสูตรเคมีผลิตพีอี 100 แต่ยังไม่มีการผลิตเม็ดพลาสติกพีอี 100 ได้ปริมาณมากในระดับอุตสาหกรรม และเราถือเป็นรายแรกของประเทศที่ค้นคว้าจนกระทั่งสำเร็จ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังทดแทนเม็ดพลาสติกนำเข้าที่ต้นทุนเพิ่มตามราคาน้ำมันโลก" นายอรรถวุฒิ กล่าว

    ทีมงานซึ่งบางส่วนอยู่ในสายการผลิตเม็ดพลาสติกพีอี 80 อยู่แล้ว ได้อาศัยความรู้และประสบการณ์ร่วมกันศึกษาโครงสร้างทางเคมีของพีอี 100 จากนั้นนำมาออกแบบให้โครงสร้างโมเลกุลของเม็ดพลาสติกมีความยาวมากขึ้น มีการกระจายตัวของโมเลกุลที่ดีและความหนาแน่นสูง ทำให้ผลิตเป็นท่อขนาดใหญ่ที่เนื้อผนังท่อมีความสม่ำเสมอรอบด้านได้ง่าย

     ทั้งนี้ คุณสมบัติที่ทนแรงดันได้มากกว่าพีอี 80 ทำให้เนื้อท่อพีอี 100 มีขนาดบางกว่าพีอี 80 ส่งผลให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ภายในท่อ จึงเพิ่มปริมาณการส่งถ่ายได้สูงขึ้น ทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิต จากการลดปริมาณการใช้เนื้อวัสดุ ส่วนผลิตภัณฑ์พีอี 100 ของบริษัทผ่านการทดสอบคุณสมบัติ และรับรองมาตรฐานสากลเรียบร้อยแล้ว ทั้งมาตรฐานในส่วนที่ทำท่อส่งน้ำและท่อส่งก๊าซ พร้อมทั้งได้ทำตลาดส่งออกไปประเทศคู่ค้าทั้งแถบเอเชียเพื่อนบ้าน ยุโรป แอฟริกาใต้ และโอเชียเนีย เป็นต้น