Site menu:
ค้นหาใน google.com

 

Site menu:

Links:


ส่งเมล์ถึง Webmaster   


News Update

 

        28/02/2011 ความรู้เรื่องสี

ความรู้เรื่องสี

                สี (Paint) หมายถึง สารที่มีส่วนผสมของผงสี สิ่งนำสี (เช่น Resin สารยึดเกาะ และตัวทำละลาย) และวัตถุอื่นในสภาพที่เป็น ของเหลว หรือ ของแข็ง ใช้พ่น ทาหรือเคลือบพื้นผิวใดๆ เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อการกัดกร่อน ให้อายุการใช้งานของวัสดุนั้นยาวนานขึ้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เมื่อแห้งจะเกิดฟิล์มติดบนพื้นผิวนั้น

             

                ส่วนประกอบหลักของสี มี 4 อย่าง คือ

1.       สารยึดเกาะ (Binder)

2.       ผงสี (Pigment)

3.       ตัวทำละลาย (Solvent)

4.       สารปรุงแต่ง (Additive)

 

1.       สารยึดเกาะ (Binder)

เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญที่สุดของสี สารยึดเกาะตัวนี้จะเป็นฟิล์มบางๆ เกาะติดแน่นอยู่ที่พื้นผิวโดยยึดเอาส่วนประกอบอื่นๆ ไว้ในฟิล์มของมัน ส่วนใหญ่มักเป็นสารพวก resin การพิจารณาเลือกใช้สีต้องคำนึงถึงชนิด และคุณภาพของสารยึดเกาะ เพราะฟิล์มของสีจะติดแน่นทนทานให้ความสวยงามยาวนานได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมี และทางฟิสิกส์ของสารยึดเกาะของสีที่จะนำไปใช้  สารยึดเกาะจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า สีชนิดนั้นควรจะใช้กับงานประเภทใด เช่น

                Acrylic Resin สำหรับทำสีที่ต้องทนต่อสภาวะดินฟ้าอากาศสูงมาก
               
Alkyd Resin   สำหรับทำสีน้ำมันทาบ้าน

2.       ผงสี (Pigment)

ผงสี นับว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความหมายมาก ในแง่ของความสวยงาม เนื่องจากเป็นตัวทำให้เกิดเฉดสี และความทึบแสง ช่วยในการปิดบังพื้นผิว และยังทำหน้าที่พิเศษอื่นๆ อีก เช่น ต้านทานการผุกร่อน ทนไฟ เป็นต้น ดังนั้นสีที่ดีต้องมีการคัดเลือกผงสีที่เหมาะสมแก่สีประเภทนั้นๆ เพื่อความสวยงาม

3.       ตัวทำละลาย (Solvent)

ตัวทำละลาย ทำหน้าที่ผสมผงสี และสารยึดเกาะให้ได้ความหนืดตามที่ต้องการ เพื่อความสะดวกในการผลิต และเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ตัวทำละลายจะระเหยไปหลังจากที่ส่วนประกอบอื่นๆ ทำปฏิกิริยาเกิดเป็นฟิล์มสี ตัวทำละลายที่ใช้ในสี มีมากมายหลายชนิด การเลือกใช้แบบไหนชนิดใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

      3.1       ความสามารถในการละลายสารยึดเกาะ

      3.2       กรรมวิธีในการเคลือบสี เช่น ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง พ่นด้วย air spray หรือด้วย

         airless spray

      3.3       อัตราความเร็วในการแห้งของฟิล์มสี

      3.4       ความปลอดภัยที่ต้องการ เช่น ชนิดของสารที่ระเหยออกมาจะต้องไม่เป็นมลภาวะต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือการพ่นในพื้นที่ที่จำกัดขอบเขต เราจะต้องคำนึงถึง จุดวาบไฟ (flash point) ของสี เป็นต้น

 • 4.       สารปรุงแต่ง (Additive)

 • ผสมสารพิเศษ สำหรับปรับปรุงคุณภาพของสี ให้มีคุณสมบัติพิเศษบางประการตามที่ต้องการ เช่น

                  4.1 Driers ทำหน้าที่ใช้ช่วยให้สีประเภทสีน้ำมันแห้งตัว

                  4.2 Plasticizers ทำหน้าที่ ปรับความแข็งของฟิล์มสีเมื่อสีแห้งตัว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม

        ความยืดหยุ่นของฟิล์มสี เพื่อให้สามารถทนแรงกระแทก การคดงอ เป็นต้น

  4.3 สารกันบูด (Bacteriacide) ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในสีน้ำพลาสติก เป็นต้น เพื่อ

        ป้องกันมิให้สีภาในภาชนะบรรจุเสื่อมสภาพ เรียกอีกอย่างว่า In Can Preservative

  4.4 สารป้องกันเชื้อรา (Fungicide Or On Film Preservative) จะใช้ใน

        สีน้ำพลาสติก และ สีน้ำมัน (Oil base Paint) เป็นหลัก เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์
                         และ
  การเจริญเติบโตของสาหร่ายและเชื้อรา

  4.5 สารกันฟอง (Defoamer) ใช้เพื่อป้องกันฟองอากาศ ทั้งในระหว่างขั้นตอน
                        การ
  ผลิต และในการใช้งาน

  4.6 สารปรับความหนืด (Thickener) เพื่อปรับความข้นหนืด ขณะอยู่ในภาชนะ

        บรรจุ และระหว่างการใช้งาน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมความต้องการ ดังนั้นใน  

        ความเชื่อที่ว่าสีข้นนั้นจะมีเนื้อสีมากจึงไม่ถูกต้อง เพราะสามารถใช้สารปรับความ 

   

  ที่มา
  http://www.rpscintertrade.com/whatsnews.php?news_id=1