Site menu:
ค้นหาใน google.com

 

Site menu:

Links:


ส่งเมล์ถึง Webmaster


News Update

 

         28/1/2011 : เขาผลิตเม็ดพลาสติกกันยังไง ใครรู้บ้าง?

เขาผลิตเม็ดพลาสติกกันยังไง ใครรู้บ้าง?


ว่ากันว่า วัตถุดิบหลักของพลาสติกคือ นาฟต้า ซึ่งเป็นกาก ของการผลิตก๊าซธรรมชาติ
แต่เขาทำให้มันเกาะตัวเป็นเม็ดๆได้ยังไง แล้วเม็ดพลาสติกชนิดหลักๆ เอาเฉพาะที่ผลิตได้ในประเทศ มีอะไรบ้างครับ

การผลิตเม็ดพลาสติก ได้จากการนำสารโมโนเมอร์ที่ได้จากปิโตรเคมีขั้นกลาง มาผลิตเป็นสารโพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ
เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในปัจจุบัน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยใช้เม็ดพลาสติก
ในประเทศประมาณ ร้อยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด และอีกร้อยละ 30 นำเข้าจากต่างประเทศ

เม็ดพลาสติก แบ่งเป็น 7 ประเภท

- โพลีเอทิลีน (PE) เป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้แพร่หลายที่สุด เม็ดพลาสติก PE
ที่ผลิตได้แบ่งเป็น LDPE, LLDPE , HDPE MDPE

- โพลีโพรพิลีน (PP) ใช้ทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก PP แบ่งเป็น PP-Copolymer ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ
ใช้ในประเทศและเหลือส่งออก

- โพลีสไตรีน (PS) ใช้ทำภาชนะพลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้า เม็ดพลาสติก ชนิดนี้แบ่งเป็น GPPS และ HIPS ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ในประเทศ

- โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ใช้ในงานก่อสร้าง มีผลผลิตมากเป็นอันดับ 2 รองจากโพลีเอทิลีน ผลิตสนองความต้องการในประเทศและมีเหลือส่งออก

- ABS / SAN, AS ใช้ผลิตเม็ดพลาสติกที่ทนต่อแรงกระแทก ความต้องการในประเทศมีสูง มีการนำเข้าบางส่วน

- เม็ดพลาสติกซึ่งใช้งานเฉพาะด้าน คือเม็ดพลาสติกเกรดวิศวกรรม มีผลิตในประเทศแต่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศบางส่วน

ในปี 2005 ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกเม็ดพลาสติก เป็นลำดับที่ 15 ของโลก หรือ มีสัดส่วนร้อยละ 2.29 ของการส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งสิ้น
และนำเข้าเม็ดพลาสติกจากโลกเป็นลำดับที่ 21 หรือมีสัดส่วนร้อยละ 1.21 ของมูลค่าการนำเข้าเม็ดพลาสติกทั้งสิ้น โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสุทธิ
(Net Exporter) ในสินค้าเม็ดพลาสติก ซึ่งเกินดุลการค้า มูลค่า 2,048.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตลาดส่งออกสำคัญ คือ ฮ่องกง จีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย ส่วนออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ มีมูลค่าส่งออกไม่มากนัก โดยมี ไต้หวัน
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และเยอรมนี เป็นคู่แข่งสำคัญ

แหล่งนำเข้าสำคัญ คือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ เกาหลีใต้ มาเลเซีย

ตัวอย่าง กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพของบริษัท RIKEN (THAILAND) CO.,LTD.

1. การผสม
เรซินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจะถูกนำมาผสมกับส่วนประกอบต่าง ๆ ภายใต้อุณหภูมิและเวลาที่ควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ ‘Dry Blend’

2. การนวดอัด
วัตถุดิบที่ผ่านการผสม จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการนวดอัดด้วยเครื่องจักร โดยอาศัยหลักการนวดอัดพร้อมกับให้ความร้อนตามความเหมาะสม
ระหว่างขั้นตอนนี้จะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น

3. การตัดเม็ด
เมื่อวัตถุดิบหลอดตัวแล้วจะถูกอัดผ่าน Die ที่มีการเจาะรูขนาดเล็ก ๆ พลาสติกที่ไหลผ่าน Die จะถูกตัดโดยใบมีด (Cutter)
หมุนตัดอย่างต่อเนื่องทำให้ขนาดเม็ดมีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด

4. การระบายความร้อน
เม็ดพลาสติกที่ได้จะนำเข้าสู่กระบวนการระบายความร้อน โดยผ่านเครื่องระบายความร้อน (Cooling Unit) เพื่อทำให้เม็ดพลาสติก
เย็นลงมีอุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิห้อง

5.การชั่งน้ำหนักและบรรจุ
เม็ดพลาสติกที่ผ่านการระบายความร้อนแล้วจะถูกส่งผ่านเครื่องคัดขนาด (Rotary Selector) เพื่อคัดแยกเม็ดที่มีขนาดไม่เหมาะสมหรือเกาะติดกัน
เม็ดที่ได้ขนาดมาตรฐานจะถูกส่งลงสู่ถังพัก และไหลผ่านไปยังเครื่องชั่งน้ำหนัก ซึ่งแตกต่างกันตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
ในขั้นตอนนี้จะมีการเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติก เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา เช่นขนาด
ความสม่ำเสมอของการผสมสีและอื่น ๆ โดยตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปทำการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคนิค เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอีกครั้ง

ที่มา:
http://www.thaifta.com/ThaiFTA/Home/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0
%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87/tabid/62/ctl/Details/mid/433/ItemID/1550/Default.aspx