News:

9/05/2011 :
รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
ติดต่อ 086-3516247

-------------------------------------------------------------------------------

28/02/2011 :
ความรู้เรื่องสี

สี (Paint) หมายถึง สารที่มีส่วนผสมของผงสี สิ่งนำสี (เช่น Resin สารยึดเกาะ และตัวทำละลาย) และวัตถุอื่นในสภาพที่เป็น ของเหลว หรือ ของแข็ง ใช้พ่น ทาหรือเคลือบพื้นผิวใดๆ เพื่อความสวยงาม

Read more >>
-------------------------------------------------------------------------------

03/02/2011 :
ต้องการซื้อเครื่องหลอมกระสอบเชื้อ พีพี (ของเบา)

Read more >>
-------------------------------------------------------------------------------

03/02/2011 :
ข่าวสาร -- January Issue
Online การลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับค่าเข้าชม Badge ล่วงหน้า
เห็น กระแสไม่รู้จบของผู้เข้าชม crowding รอบการลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์แสดงทุกปีผู้จัดตัดสินใจที่จะส่งบัตรเข้าชม ก่อนการลงทะเบียนผ่านการรับรองล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาของพวกเขาจากการเข้า คิวขึ้นที่ไซต์งานการลงทะเบียนหอพัก....

Read more >>
-------------------------------------------------------------------------------

28/1/2011 :
เขาผลิตเม็ดพลาสติกกันยังไง ใครรู้บ้าง?

ว่ากันว่า วัตถุดิบหลักของพลาสติกคือ นาฟต้า ซึ่งเป็นกาก ของการผลิตก๊าซธรรมชาติ
แต่เขาทำให้มันเกาะตัวเป็นเม็ดๆได้ยังไง แล้วเม็ดพลาสติกชนิดหลักๆ เอาเฉพาะที่ผลิตได้ในประเทศ มีอะไรบ้างครับ

Read more »
-------------------------------------------------------------------------------

27/1/2011 :
ปูนซิเมนต์เปิดตัวเม็ดพลาสติกทนแรงดันสูง

นักวิจัยในเครือซิเมนต์ไทย พัฒนาเม็ดพลาสติกทนแรงดันสูง สำหรับผลิตท่อส่งน้ำและก๊าซธรรมชาติได้ในระดับอุตสาหกรรม เป็นรายแรกในไทย

Read more »
-------------------------------------------------------------------------------

26/01/2011 :
ระหว่าง pigment และ compound เมื่อฉีดเป็นชิ้นงานแล้วจะมีสมบัติต่างกันไหม ?

Read more »
-------------------------------------------------------------------------------